N305 Gooiseweg Zeewolde

Voor de verdubbeling van de N305 tussen de Rotonde Nijkerkerweg en Zeewolde hebben wij het groenstructuurplan ontworpen, bereidden we het werk voor en hebben we het beheerplan geschreven. 

De Gooiseweg doorsnijdt het Horsterwold en verbetert de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het Trekkerveld bij Zeewolde.  Met de realisatie van een tweede baan is gekozen om het gevoel van ‘het rijden door het bos’ te versterken. De middenberm is daarvoor extra breed gemaakt, zodat ook daar bomen en struiken kunnen groeien. Dit zorgt tevens voor een ruimtelijke scheiding tussen de twee rijstroken van de Gooiseweg zodat het tegenliggende verkeer uit het zicht genomen kon worden. Op de overgangen naar het Horsterwold zorgen nieuwe bosranden ervoor dat het groen zo dicht mogelijk lans de weg voelbaar wordt.

In het wegontwerp worden diverse dwarsverbindingen gerealiseerd waarmee beide zijden van het Horsterwold beter worden ontsloten. Voor fietsers en wandelaars wordt een nieuwe brug gerealiseerd. Voor de vaarrecreant wordt de verkeersbruggen over de vaarroute De Blauwe Diamant verhoogd aangelegd. En voor de natuur worden ecologische passages aangelegd. Voor bijen en insecten worden de bloemrijke bermen speciaal ingericht en beheerd.

T.h.v. het bedrijventerrein Trekkersveld bij Zeewolde verandert het karakter van de Gooiseweg. De  wegbermen kleuren mee met de seizoenen doordat een bijzonder ‘tapijt’ gecreëerd wordt. Vanachter deze kleurrijke wegbermen kunnen de bedrijven van Zeewolde zich presenteren. Voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein wordt de bestaande kruising met de Spiekweg uitgebreid en wordt vanaf de Gooiseweg een extra aansluiting  naar het Trekkersveld gerealiseerd.

Kortom, de verdubbeling van de Gooiseweg zal bijdragen aan de bloei van Zeewolde.

Fietsbrug Gooiseweg geplaatst

De fietsbrug over de Gooiseweg is geplaatst. Hierdoor worden de twee natuurgebieden Kotterbos en Horsterwold met elkaar verbonden. Ook wordt er een fietsbrug aangelegd over de A6, zodat ook fietsers vanuit Almere het Horsterwold kunnen bereiken.

Aanplant Gooiseweg in volle gang

Voor de aanplant van de bomen in de bermen van de verbrede Gooiseweg bij Zeewolde verzorgen wij de keuring van het plantmateriaal voor de Provincie Flevoland. Op die manier leveren wij een bijdrage aan de realisatie van het eindbeeld, zoals dat beoogd is tijdens het ontwerptraject.

Complimenten voor de beplanting en beplantingskeuze van de Gooiseweg

Projectmanager Gebiedsontwikkeling Provincie Flevoland

Start opname inboet bomen N305 Gooiseweg

In het voorjaar van 2015 zijn 784 bomen ingeplant langs de Gooiseweg in Zeewolde. Wij hebben een opname van de inboet verzorgd van de bomen die het deze zomer niet gered hebben.