Het Schansveld in aanleg

De eerste contouren van het nieuwe plan worden al zichtbaar. Met het afschrapen van de toplaag worden bodemlagen zichtbaar die al bij de drooglegging van de Noordoostpolder zijn waargenomen. De vormgeving van het ontwerp grijpt dus terug op de oorspronkelijke bodemsituatie van deze plek, als basis voor dit nieuwe natuurgebied.