Lange Riete Hasselt

De polder Mastenbroek, gelegen tussen Kampen, Zwolle en Hasselt, is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta en is een van de oudste polders van Nederland. Vroeger meanderde de rivier het Zwarte Water naar de voormalige Zuiderzee, waardoor kreken en slenken ontstonden. Na afsluiting van de Zuiderzee waren overstromingen verleden tijd.  Een van deze kreken is de Lange Riete, nabij Hasselt; een verlande en verboste kreekloop. Het was de wens van het Nationaal Landschap IJsseldelta om de openheid en weidsheid van de polder Mastenbroek terug te brengen.

Door de betrokken partijen, Nationaal Landschap  IJsseldelta, Provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Gemeente Zwartewaterland en Staatbosbeheer is een ontwerp voor herstel van de Lange Riete opgesteld. Hiermee zijn de omstandigheden voor het aanwezige blauwgrasland verbeterd en is een waterretentiegebied ontwikkeld.

Staatsbosbeheer, eigenaar van de Lange Riete, heeft Bureau Maris verzocht een bestek te vervaardigen, de aanbesteding, directievoering en toezicht te verzorgen. De grond die is vrijgekomen bij de ontgraving van de kreek is verwerkt in het onderhoudspad. De verwijderde bomen en stobben zijn als stabilisatie verwerkt onder het onderhoudspad. Voor het deel van de Lange Riete dat is ingericht als waterretentiegebied, zijn een tweetal stuwen aangelegd. Begin 2010 zijn de herstelwerkzaamheden aan de Lange Riete afgerond.

Vliegerfoto: Dirk Oomen