Opdracht Pampushout

Het Flevolandschap heeft bureau Maris opdracht gegeven voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor het Pampushout in Almere. Het betreft een masterplan voor het totale bosgebied en een uitwerking van het eerste deelgebied net ten noorden van de nieuwbouwwijk Almere-Poort.