Vrijetijdhart Zeewolde

Het Vrijetijdshart in Zeewolde bestaat uit een sportpark en een recreatief park. Samen vormen zij een groene wig die het centrum van Zeewolde verbindt met het buitengebied. Deze hoofdstructuur vormt Zeewolde en maakt het voor de landschappelijk beleving kenmerkend.

Beide parkdelen zijn aangelegd in de ‘jonge jaren’ van het dorp Zeewolde. De groei van het aantal bewoners in Zeewolde vraagt om constante aanpassing en ontwikkeling van de functies binnen het dorp. Groot Onderhoud van de gemeente maakte het mogelijk de twee parkdelen verder te ontwikkelen en in te richten.

Bureau Maris werd gevraagd een herinrichtingsplan voor de parkdelen op te stellen.
In beide parkdelen is de samenhang binnen de hoofdstructuur versterkt. Binnen de parkdelen is gekeken naar de routing door de verschillende ruimtes, het aanbrengen van extra zichtlijnen, het verbeteren van de verhouding tussen open en dichte ruimtes en het verfijnen van de inrichting binnen deze ruimtes.

Verspreid door het park zijn nieuwe elementen aangebracht, zoals een verhoogd plein bij de ijsbaan, een heuvel met glijbaan en ecologische oevers met spelaanleidingen langs de watertocht. Bestaande functies hebben waar mogelijk een vernieuwde inrichting gekregen. De verschillende functies zijn op die manier beter verbonden en zorgen voor eenheid in het park. Dit alles met als resultaat en parkzone die de komende 20 jaar weer aan haar gestelde functies kan voldoen.