Pampushout Almere

Geruime tijd heeft Het Flevo-landschap de wens om in het bosgebied Pampushout-Zuid zowel op ecologisch als op recreatief gebied een ontwikkelingstap te maken. Op verschillende niveaus is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar wat de mogelijkheden en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn. 

Door samenwerking van eigenaar Het Flevo-landschap met de gemeente Almere en de mogelijkheid tot cofinanciering door toezegging van de Aanvraag Fonds Verstedelijking, ontstaat nu de kans om de stap naar ontwikkeling van Pampushout-Zuid ook werkelijk te realiseren. De Pampushout-Zuid wordt opgedeeld in drie delen en in de komende twee jaar kan het eerste deel geherstructureerd worden.

Opdracht Pampushout

Het Flevolandschap heeft bureau Maris opdracht gegeven voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor het Pampushout in Almere. Het betreft een masterplan voor het totale bosgebied en een uitwerking van het eerste deelgebied net ten noorden van de nieuwbouwwijk Almere-Poort.

Informatieavond Pampushout

Het voorlopige ontwerp voor Pampushout-Zuid is gepresenteerd tijdens een informatieavond in de beheerschuur van het plangebied. Het plan werd goed ontvangen door de 25 omwonenden van Almere-Poort en andere geïnteresseerden.

Werkzaamheden Pampushout-Zuid van start

Het Flevo-landschap ontwikkelt de komende jaren Pampushout-Zuid tot een volwassen stadsbos met veel variatie in bomen en struiken. De werkzaamheden voor deze omvorming zijn van start gegaan. Er komen kronkelige wandelpad en laanbomen die de verschillende paden en wegen met elkaar verbinden. Vanuit een centraal plein kunnen activiteiten zoals wandelingen en fietstochten starten. (meer…)