Vossemeer Dronten

Het plangebied van het landgoed Vossemeer in de gemeente Dronten ligt op korte afstand van de plaats Kampen. Het landgoed zal gerealiseerd worden op het terrein van de voormalige kwekerij Tonsel en heeft een oppervlak van 45 hectare.  Aan beide zijden van het terrein liggen twee bestaande landgoederen; Lindenhof en Roggebotstaete. De landgoed-ontwikkeling Vossemeer zal in die context worden ingepast.

De keuze om de opbouw van het landgoed Vossemeer ligt in de logica om bij de hoofdentree, gelegen aan de voet van de de dijk, het belangrijkste bouwkundige element van het nieuwe landgoed te plaatsen.  Daarnaast harmonieert het landgoed met de spiegelbeeldzijde van het plan; “Roggebotstaete”. Ook in dit plan is gekozen om omvang en hoogte van de bebouwing op de terp nabij de dijk meer te laten zijn dan op de terp die het dichts bij de bosrand is gelegen. Zo geldt dat dus ook voor het landgoed “Vossemeer”. Daarbij is ook ritmiek gezocht door de terpen naar de bosrand groter, en daarmee meer landschappelijk te laten zijn, zowel door hun omvang als door de relatie tot de bebouwing. Tevens is er een logische opbouw gevonden in 1, 2 en 3 geclusterde bebouwingseenheden per terp. Je zou dus kunnen zeggen dat de impact van de bebouwing naar mate je dichter bij de dijk komt groter wordt en omgekeerd minder groot naar het bos. Vanuit ontwerpoogpunt zal dit een mooie spanning en verhouding met zich meebrengen. Tevens kun je zeggen als wij Vossemeer als een metafoor zien van oude landgoederen. Een Hoofdhuis met kleinere bijgebouwen verspreid over het landgoed geplaatst. Dat is in dit ontwerp naar Flevolandse maatstaven (geometrische en ritmisch) vormgegeven.