N305 Gooiseweg fase 3 Zeewolde

Na de recente baanverdubbelingen van de Waterlandseweg Almere en de Gooiseweg Zeewolde Fase 1 en 2 vormde de Gooiseweg fase 3 het sluitstuk. Voor de Provincie Flevoland verzorgde Bureau Maris de Landschapsvisie. Deze Landschapsvisie diende als verkenning van de opgave en als ruimtelijke visiedocument voor het planvoorbereidingstraject.

In deze opgave zijn die deelgebieden van de Gooiseweg nader uitgewerkt en getoetst aan de werkelijke situatie. Dit heeft geresulteerd in een drietal inrichtingsvarianten: twee uiterste opties en een compromisvoostel. De varianten zijn in een trade-off matrix samengebracht en gewogen.

De variant ter accentuering van het stroomgebied van de Oer-Eem is als beste optie benoemd. Aanbevolen is echter om niet die variant uit te werken, omdat de bestaande eikenrijen zoveel mogelijk behouden zou moeten worden. Deze bomen beginnen net volwassen te worden. Om deze eiken nu al op te offeren ter accentuering van de Oer-Eem in de ondergrond gaat te ons te ver. De baanverdubbeling is immers goed in te passen met behoud van de eiken. De drang om grote ingrepen in het oorspronkelijke groenontwerp te willen doen hebben we kunnen temperen uit respect voor het landschappelijke ontwerp van onze voorgangers.

Naast het behouden van groenstructuren zijn verbetervorstellen gadaan voor nieuwe groen- en bomenstructuren. Hierdoor krijgt de vernieuwde Gooiseweg een kwaliteitsimpuls passend bij het karakter van de polder.