Borgerswold Veendam

Het plangebied Borgerswold is een multifunctioneel recreatiegebied met een groen karakter aan de rand van Veendam. Een plek die stevig verankerd is aan de bebouwde kom en functioneert als uitloopgebied van de kern. 

De voormalige vuilstortlocatie is in eigendom van de gemeente en is in langdurig beheer van de Provincie Groningen. Momenteel zijn er plannen om het gebied van het Borgerswold uit te breiden met deze voormalige vuilstortlocatie. Door nieuwe recreatieve ontwikkelingen aan te trekken die complementair zijn aan de bestaande recreatieve bedrijven in het Borgerwold kan het gebied een nieuwe impuls en elan krijgen.

Het doel van de opgave was een landschappelijk cascoplan op te stellen waarmee het noordelijke deel van het Borgerswold zich in de komende 15 jaar kan doorontwikkelen tot een hoogstaand en veerkrachtig recreatiegebied van Veendam. In het rapport is een breed scala aan ruimtelijke voorstellen gedaan. Met de ingrediënten van dit landschappelijke cascoplan kan de gemeente in de komende 15 jaar sturing geven aan de ontwikkeling van dit recreatiegebied.

Naast maatregelen voor de buitenruimte zijn ook voorstellen gedaan voor nieuwe recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden die in het Borgerswold denkbaar zijn, zoals het ontwikkelen van een klimbos, een sledeheuvel, mountainbikeroutes, een BMX-terrein, een pontje en een tokkelbaan. Deze ontwikkelingen dienen enerzijds als inspiratiebron voor bestaande en nieuwe recreatie-ondernemers in Veendam en omgeving. Daarnaast kunnen deze voorbeelden ook gebruikt worden om de kaders en richtlijnen te verkennen met de verschillende toetsende partijen, zoals bijv. de provincie, het waterschap, de gemeente en omwonenden.

Klimbos Borgerswold geopend

Bureau Maris

Vlak voor het Pinksterweekend is het Klimbos, op de door Bureau Maris voorgestelde locatie, in het Borgerswold geopend. Het park bestaat uit drie verschillende, uitdagende routes. In één van de routes is een zip-line over het water opgenomen. Deze zip-line eindigt op een eiland, waarna je via een touwbrug weer op het vaste land komt.

Artikel: Parkstad Veendam

Werkzaamheden Borgerswold Veendam

Naar aanleiding van het door Bureau Maris opgestelde “Landschappelijk Casco Borgerswold Veendam”, vinden er momenteel diverse werkzaamheden plaats aan de noordrand van het Borgerswold. (meer…)