Ommerschans Ommen

De Ommerschans is méér dan een strategisch gelegen schans uit de Tachtigjarige Oorlog. Deze plek, vlakbij Balkbrug in de gemeente Ommen, heeft meerdere opéénvolgende historische tijdslagen in zich, die gedeeltelijk terug te vinden zijn in het veld. De afgelopen 100 jaar heeft de natuur vrij spel gehad en zijn veel historische kenmerken uit het oog verloren gegaan. Met een getraind oog is in dit gebied echter nog veel historie te herkennen.

Een enthousiaste vrijwilligersgroep ‘Stichting Participatie Ommerschans’ zet zich in om de historie van het gebied voor een breder publiek zichtbaar te maken. In de Schetsvisie stellen zij maatregelen voor, verdeeld over de drie tijdslagen; Schanstijd, Bedelaarskolonietijd en Natuurtijd. Hierdoor kan de ruimtelijke structuur van de Ommerschans versterkt worden en het verleden van de plek weer zichtbaar gemaakt worden. Door Staatsbosbeheer is Bureau Maris gevraagd de Schetsvisie uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een inrichtingsplan dat de verschillende tijdslagen zichtbaar maakt. De ontwerpingrepen zijn in een maatregelenkaart en rapportage samengebracht. Tevens zijn de maatregelen in een globale kostenraming verwerkt, om de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Op basis van deze gegevens kon een gerichte afweging gemaakt worden welke maatregelen tot uitvoer gebracht zouden worden.

Na het doorlopen van een succesvolle subsidieaanvraag voor ‘Het Verhaal van Overijssel’ zijn de eerste werkzaamheden in het gebied uitgevoerd.

Subsidieaanvraag gewaardeerd door Provincie Overijssel

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer en de participatiegroep ‘De Ommerschans’ hebben wij een subsidieaanvraag het “Verhaal van Overijssel” verzorgd. De Provincie Overijssel heeft deze aanvraag gewaardeerd, zodat gestart kan worden met de versterking van de ruimtelijke structuur van ‘De Ommerschans’ en het vergroten van het publieksbereik waarmee dit project zal bijdragen aan de versterking van de identiteit van Overijssel.

(meer…)

Aanleg Oostelijke Ravelijn van start

De uitvoering van de oostelijke ravelijn van De Ommerschans is gestart. De oorspronkelijke contouren van de gracht komen weer in het zicht. Hierna volgt de reconstructie van de verdedigingswal van de ravelijn, de ‘Glacis’ (zie de rechter oever op de foto). (meer…)

Ommerschans in aflevering De IJzeren Eeuw van de NPO

Bekijk hier de aflevering van het Land zonder paupers van De IJzeren Eeuw de Ommerschans vanaf +/- minuut. 25

 

Nare geschiedenis van Ommerschans wordt weer opgegraven

Bij RTV-Oost was de Ommerschans onder aandacht met als titel: “De nare geschiedenis van de Kolonie van Weldadigheid Ommerschans wordt weer duidelijk zichtbaar gemaakt in het landschap.” Bekijk het filmpje met de archeoloog

Opening Ommerschans

Op zaterdag 31 oktober werden de werkzaamheden van de eerste fase van de Ommerschans afgerond en werd het aan het publiek gepresenteerd tijdens de Beleefdag! Na de officiële opening in de ochtend door gedeputeerde Hester Maij, is er ’s middags tussen 13 en 16 uur een mooi programma geweest voor jong en oud. Iedereen kon het verhaal van de Ommerschans beleven tijdens de wandeling langs de grachten, het ravelijn, de nieuwe hoge wal, over de stepping stones of zelfs tijdens het lasergamen.

‘Het verhaal van de Ommerschans’

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het uitgraven van grachten en het opwerpen van schansen aan weerszijden van de doorgaande Balkerweg (r101). De Ommerschans met een rijk verleden als vestingwerk, strafkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid en inrichting voor jongens voor de bomen en struiken er de overhand kregen. (meer…)

Worden Koloniën van Weldadigheid werelderfgoed?

De Koloniën van Weldadigheid moeten op de werelderfgoedlijst van de Unesco komen. Minister Bussemaker van Cultuur zegt dat “de koloniën een unieke cultuurhistorische waarde hebben. Ze maken een bijzondere episode uit de geschiedenis zichtbaar.” (Bron: artikel NOS). De vijf Nederlandse koloniën worden samen met twee Vlaamse koloniën voorgedragen voor de lijst. In Nederland liggen de koloniën in het noordoosten: in Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Ommerschans en Veenhuizen.