Oevers Urkervaart en Zwolse Vaart NOP

De provincie Flevoland heeft bureau Maris de opdracht gegeven voor het opstellen van een quickscan voor de herinrichting van de oevers van de Urkervaart en de Zwolse Vaart in de Noordoostpolder. T.b.v. de kaderrichtlijn water is het doel om minimaal 10 kilometers aan oevers in eigendom van een overheidsinstantie (provincie, gemeente en waterschap) te gaan herinrichten binnen dit plangebied.

De opdracht bestaat uit vier deelgebieden waar natuurvriendelijke oevers gerealiseerd kunnen worden;

1. Urkervaart tussen Urk - Tollebeek;
2. Urkervaart tussen Tollebeek - Emmeloord;
3. Zwolse Vaart tussen Emmeloord - Marknesse;
4. Zwolse Vaart in het Voorsterbos;

De uitwerking van de quickscan bestond uit het ontwerpen van de situatie en de profielen, en het ramen van de globale kosten.