Noordzoom Lelystad

In opdracht van BGM-projectontwikkeling is Bureau Maris gevraagd en landschappelijk-stedenbouwkundig plan op te stellen voor een nieuw landgoed in de Noordzoom van Lelystad. Het plangebied ligt in het scharnierpunt van stad, golfpark en de entree vanuit Noord-Holland. Het landschap bestaat grotendeels uit bos in verband met de te realiseren boscompensatie volgens de Boswet. Door het bos stroomt een beek en in het midden ligt een eiland waarop de bebouwing zich bevindt.

Het bos zal in het eindstadium bestaan uit gevarieerd loofbos met een klein deel naaldhout. Het landgoed wordt ontsloten met fietspaden die onderdeel zijn van de hoofdfietsroutes van Lelystad en voetpaden die meer gezien kunnen worden als struinpaden. De wandelaar zal het landhuis steeds op afstand beleven.

Uitgangspunt van het plan is de beleving van het gebied door de seizoenen heen. Het ontwerp bestaat uit hele klassieke elementen als water, lanen & paden, zichtassen, weiden & bosschages en uiteraard bebouwing die zich weet opgenomen in het landschap. De vormgeving en ordening van deze elementen is echter eigentijds. De ordening vindt zijn basis in de aansluiting op de omgeving. Zo is de hoofdas gericht op de nabijgelegen zendmast en gecombineerd met de ontsluiting van het achterliggend golfpark. Het hier gesitueerde poortgebouw bevat kleinere woningen.

Het hoofdhuis bestaat uit vrijstaande woningen die onder één architectuur zijn vormgegeven en gezamenlijk een front vormen. Deze woningen zijn gepositioneerd op een eiland en zijn geplaatst in de zichtas van het binnenkomend verkeer vanaf de Markermeerdijk. Daarmee vormt dit ensemble een blikvanger en entree van Lelystad.

Bron 3D pentekeningen: Jan Metz