VIP Flevoland: Pioniers Panorama

Elke twee jaar gaat de provincie Flevoland op zoek naar plannen die bijdragen aan de waarde en ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Met de Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland worden initiatiefnemers uitgedaagd om grensverleggende plannen in te dienen.

Vernieuwend initiatief, dat past Bureau Maris wel! Vandaar dat we in 2020 gehoor hebben gegeven aan de oproep van de provincie Flevoland. Dat deden we met ons planconcept ‘Pioniers Panorama’.

Geschiedenis van pioniers in de polder
Het planconcept geeft een gezicht aan de diversiteit van boeren en achtergronden die samen kwamen op het nieuwe land. De diverse boerderijtypen en bijbehorende landschappelijke elementen die wij kennen in Nederland komen binnen het plangebied terug als verwijzing naar de elders gelegen wortels van de pioniers.

Over de locatie
Met de inrichting van Flevoland - het maakbare land - werden in het ontwerp plekken aangewezen voor nadere ontwikkeling. De gekozen locaties aan de Golflaan in Zeewolde waren van oudsher al gereserveerd voor nieuwe initiatieven. Gelegen in het kernrandgebied slaan de plekken een brug tussen Zeewolde en het grote landbouwgebied rondom het dorp.

Het ontwerp
Het plangebied, gelegen aan de Golflaan/Groenewoudseweg te Zeewolde, omvat ca. 18 ha. Het wordt omsloten door bos en gekenmerkt door een brede laan die dorp en bos verbindt. De laan heeft in het dorp een duidelijk kop, maar in het bos ontbreekt deze. Een versterking op dit punt is de basis voor het ontwerp. Daarbij ontstaat in dit “hart” de boerderij van de toekomst, omgeven door zowel akkers als weidegronden. De randen (gradiënten) geven mogelijkheden voor natuurontwikkeling, waarmee de noodzakelijke bijdrage voor het vergroten van de biodiversiteit wordt geleverd.

De diverse boerderijtypen voegen zich naar het landschap. Hun erfopbouw en oriëntatie zijn ingebed in de landschappelijke elementen. De context geeft hen betekenis. Om het ensemble van de verschillende boerderijtypen een begrijpelijke landschappelijke context te geven, introduceren wij een dijk. De totale compositie wordt door het landschap gedragen en geeft mens, dier en plant alle ruimte.

Iedere boerderij een nieuwe look en functie
Ieder boerderijtype komt in een architectonisch opnieuw geïnterpreteerde vorm terug. Desondanks blijft de karakteristiek van ieder archetype herkenbaar, door de ligging in het landschap en de ordening op de kavel. De grote bouwvolumes, bijvoorbeeld van de Westfriese stolpboerderij en de Limburgse hoeve lenen zich uitstekend voor een actuele herbestemming en een nieuw, modern jasje.
Dankzij de verschillende recreatieve en landbouw functies versterkt de relatie van de dorpsbewoners met hun omgeving en krijgt de groene omgeving een nieuwe toeristische en economische impuls.

‘Pioniers Panorama’ was één van de drie genomineerde plannen voor de VIP 2021. De genomineerde plannen zijn uitgewerkt in een 3D visualisatie, waar u op verschillende plekken in het gebied 360 graden kunt rondkijken.