Nieuwe Osdorpergracht Amsterdam

Het huidige winkelcentrum Osdorperplein ondergaat een grote transformatie. Het nieuwe Centrum van Nieuw-West (CNW) wordt met nieuwbouw en renovatie in twee fasen tot ver in de jaren '20 een groot woon, recreatief en cultureel "eiland" voor het westelijk gelegen Stadsdeel Nieuw-West. De herinrichting van de openbare ruimte maakt deze transformatie compleet. Bureau Maris heeft een ontwerp gemaakt voor het deelproject “Nieuwe Osdorpergracht” inclusief de drie nieuwe bruggen die deze gracht zullen kruisen.

Rondom CNW zijn drie bestaande waterbegrenzingen te onderscheiden. De nieuw te graven Osdorpergracht gaat de vierde begrenzing vormen aan de zuidzijde van het gebied.

De noordkant van deze Nieuwe Osdorpergracht grenst aan het centrumgebied en zal daarom een stedelijke uitstraling krijgen door middel van een gemetselde kade. De zuidkant van de nieuwe gracht wordt natuurlijk ingericht met een groen talud met plasberm en verspreid staande bomen. Het talud wordt met een combinatie van gras en kruiden/bloemenvegetatie ingezaaid. Samen met de verschillende boomsoorten zorgen deze groene zones voor meer biodiversiteit.

In de gracht zijn een watertrap met steiger en een aansluitende ondiepe Waterspeelgracht ontworpen om dichterbij het water te komen en zo de beleving van het water te vergroten. De Nieuwe Osdorpergracht en de waterspeelplaats gaan tevens dienstdoen als hemelwateropvang en buffer van de verhardingen uit het aansluitende deel van het centrumgebied.

 

Om een goede oeververbinding te realiseren komen er drie bruggen over de Nieuwe Osdorpergracht; de Hoekenesbrug (verkeersbrug), de Inzetbrug (voetgangersbrug) en de Volhardingbrug (fiets-/voetgangersbrug).

Bureau Maris heeft al deze onderdelen ontworpen, begroot en voor de bruggen, in samenwerking met een constructeur, het Beeldkwaliteitsplan opgesteld, mede voor de aanbesteding. De Nieuwe Osdorpergracht is ook beschikbaar in een 3D visualisatie, die kun je bekijken met een VR-bril. Virtual Reality (VR) is een geweldig middel voor zowel de ontwerper als de opdrachtgever, het geeft je de mogelijkheid om gevoel te krijgen bij de ruimte en op menselijke schaal alvast rond te kijken in het ontwerp.