Mutsaersterrein Venlo

Na het monumentale Mutsaersgebouw is op het terrein van de Mutsaersstichting in Venlo in de loop van de decennia een veelheid aan verschillende gebouwen gerealiseerd. Om het waardevolle landschap duurzaam in te richten en ten volle te kunnen benutten voor de activiteiten van de kinderen, heeft ELMA stedenbouw een toekomstvisie opgesteld. Bureau Maris maakte de 3D-visualisaties.

Groenbeleid, duurzaamheid en kinderen in contact brengen met de natuur, deze drie aspecten staan bij het bestuur van de stichting hoog in het vaandel. De toekomstvisie ligt in het verlengde van deze ambities en is gebaseerd op de filosofie van de levende stad.

Dat betekent dat het creëren van meerwaarde centraal staat. Dat begint bij de landschappelijke basis: een heideveld als overzichtelijke centrale ruimte, een duurzaam watersysteem en meer biodiversiteit. Met nieuwe functies, een stelsel van routes en een betere relatie van gebouwen met het landschap vergroot de samenhang op het terrein en ontstaat meer verbondenheid met de omgeving.

Met toegankelijke vergader- en feestruimtes, horeca en terrassen worden bewoners van Venlo uitgenodigd om het terrein te bezoeken. In de keuken ontwikkelen de kinderen hun vaardigheden op culinair gebied, waarbij zij zelf gekweekte ingrediënten uit de eigen moestuin gebruiken.

De kinderen hebben ook een rol bij de inrichting van de buitenruimte. Zo ontstaat meerwaarde, niet alleen voor de mensen op het complex, maar voor heel Venlo.

Voordat Elma van Beek partner bij Bureau Maris werd, werkte zij negen jaar als zelfstandig stedenbouwkundige onder de naam ELMA stedenbouw.