TOP’s Flevoland

Bureau Maris heeft in opdracht van de Provincie Flevoland een verkenning gedaan naar de ontwikkeling van Toeristische Overstappunten (TOP’s) en pleisterplaatsen in Flevoland. Daarvoor zijn het toeristisch product en het recreatief aanbod van de provincie Flevoland verkend en geanalyseerd en zijn de begrippen Toeristische Overstappunten en pleisterplaatsen verder gedefinieerd. Vervolgens zijn de uitkomsten van deze verkenning besproken met verschillende vertegenwoordigers van de gemeenten binnen Flevoland.

Deze gesprekken zijn ten eerste gevoerd om te onderzoeken of er bij de gemeenten draagvlak is om TOP’s en pleisterplaatsen te ontwikkelen. Ten tweede werden per gemeente de mogelijke locaties voor het ontwikkelen van Toeristische Overstappunten en pleisterplaatsen aangewezen. Daarbij speelden zowel afstemming op het toeristisch product, de ligging in het routenetwerk en het toekomstig onderhoud en beheer een rol.

Uit gesprekken met de gemeenten van Flevoland is gebleken dat er een positieve houding bestaat voor het ontwikkelen van Toeristische Overstappunten en pleisterplaatsen in Flevoland. Er zijn in samenspraak 22 potentiële locaties aangewezen waar een TOP ontwikkeld zou kunnen worden. De vervolgstap is dat er definitieve locaties gekozen moeten worden, zodat vanaf eind 2017 de eerste TOP’s in Flevoland gerealiseerd kunnen worden.

 

Rapportage Toeristische Overstappunten en pleisterplaatsen Flevoland afgerond!

Bureau Maris

Eind maart 2017 heeft Bureau Maris de rapportage “Verkenning Toeristische Overstappunten en pleisterplaatsen Flevoland” afgerond.

In deze verkenning zijn onder andere het toeristisch product en het recreatief aanbod van de provincie Flevoland verkend en geanalyseerd, zijn de begrippen Toeristische Overstappunten en pleisterplaatsen verder gedefinieerd en zijn er 22 potentiële locaties aangewezen waar TOP’s ontwikkeld kunnen gaan worden.

TOP’s overzicht op website ‘Visit Flevoland’

Er even uit. De TOP’s in Flevoland zijn het perfecte startpunt voor je wandel- en fietsroute. De website Visit Flevoland biedt een mooi overzicht van de verschillende TOP’s. Neem een kijkje voor nieuwe inspiratie om de provincie te ontdekken.
Kies in deze periode een locatie in de buurt waar geen drukte wordt verwacht zodat het mogelijk is voldoende afstand te houden tot andere recreanten.