Werkhaven Urk

De gemeente Urk heeft ons gevraagd een plan te maken voor het herstraten van de Burgemeester Schipperkade en de Klifkade aan de oostkant van de Urkerhaven. In de haven worden werkzaamheden aan schepen verricht. Daarnaast is er veel scheepvaart-gerelateerde bedrijvigheid aanwezig. Ook is de haven aantrekkelijk voor toeristen, dagjesmensen, campers en pleziervaartuigen. Jaarlijks vinden hier evenementen plaats. 

In 2016 is de werkhaven zelfs gebruikt als thuisbasis van de crew van de film Dunkirk die opnames maakten op het IJsselmeer. Dit intensieve gebruik van de kades, samen met het verdwijnen van de visafslag is de huidige inrichting van de oostelijke haven een lappendeken van verschillende bestratingsmaterialen geworden. Deze bestratingsmaterialen hebben flink te lijden gehad.

Het  inrichtingsvoorstel sluit aan op het westelijk deel van de haven dat in 2002 gerealiseerd is. Hierdoor wordt de haven weer één nieuw geheel. De materialisatie bestaat nu uit drie stroken die het gebruik van de kade indelen in een loopstrook voor recreanten, een rijstrook voor autoverkeer en een werkstrook voor de activiteiten bij de schepen. Deze werkstrook is ook op de Klifkade toegepast, waardoor een eenduidige en doorgaande inrichting langs de gehele havenkade is ontstaan.

In dit project heeft Bureau Maris voorgesteld om de vrijkomende straatbakstenen te hergebruiken. Deels is dit kwaliteitsvolle materiaal in de haven hergebruikt, het andere deel is in een ander project van ons bureau toegepast: parkeerterrein Slikhoogte Urk. Groot voordeel is dat de straatbakstenen kleurvast zijn en een hoge hardheid hebben. Daarbij is het een karaktervolle steen voor de nieuwe rijstrook aan de haven en het parkeerterrein, die fraai aansluit bij de beeldkwaliteit van het oude Urk.
Ander aspect is dat we in de haven de bestrating zo aangebracht hebben dat het regenwater oppervlakkig kan afstromen naar het open water van de haven. De oude straatkolken, die ook in open verbinding stonden met het water, konden daardoor verwijderd worden. Dit scheelt in het beheer en onderhoud.

foto: Freddy Schinkel

Straatwerk Haven Urk

Het eerste deel van het straatwerk in de haven van Urk is afgerond. De verharding is opgehoogd en met afschot naar de kademuur geprofileerd. De werkkade is uitgevoerd in zeskantige Hardtop stenen welke zeer geschikt zijn voor de zware belasting. De hergebruikte straatbakstenen in de rijloper leveren een fraai contrast op met het nieuwe materiaal van de haven en smeden de haven tot één samenhangend geheel.