Hotel Mercier Amsterdam

Het voormalig COC gebouw aan de Rozenstraat in Amsterdam is getransformeerd tot hotel. Bureau Maris heeft een ontwerp gemaakt voor de twee bijbehorende tuindelen van dit Hotel Mercier.

De twee tuindelen verschillen in functie en in mate van openbaarheid.

Het zogenoemde “Voorhof” is direct zijdelings van het hotel gelegen en overdag publiek toegankelijk via het nieuw ontworpen tuinhek met poort. Het deels verzonken bijgebouw sluit de tuin af aan de achterzijde. Een combinatie van in elkaar overlopende, groepsgewijs geplante vaste planten, varens en een bodembedekkende heester, vormen de wintergroene basis. Op historische motieven geïnspireerde groenblijvende en in vorm gesnoeide heesterclusters, , vormen het tweede beplantingsniveau. De grote meerstammige Catalpa (Trompetboom) nabij het hek en de liftschacht vormt een belangrijk accent. Op voorspraak van de buurtbewoners vervangt deze nieuwe boom het, voor de bouw noodzakelijkerwijs gekapte, enkelstammige exemplaar.

De ’Binnenhof’ vormt, een kleine besloten tuin, omringd door het hotel, de aansluitende achtertuinen van belendende woningen, een utilitaire uitbouw en de zijgevel van het hotelbijgebouw. Nieuw geplante leilindebomen van ruim 5 meter hoog in een voet van klimop ondersteunen de ruimtelijke kaders van de tuin. Een haag langs deze klimop en langs het verbindingspad tussen hotel en bijgebouw omsluit een klein gazon. Het restaurant op begane grond is direct verbonden met deze tuin. De grote bomen zijn met een grote kraan vanaf een dieplader op de Prinsengracht over de gebouwen heen in de tuinen geplaatst.