Landschapsplan Waterlandseweg Almere

De start van de voorbereidingswerkzaamheden zijn in januari 2016 van start gegaan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van de voorbelasting. Op dit moment worden bomen gekapt, maar met het inrichtingsplan (landschapsplan) voor de verdubbeling van de Waterlandseweg worden ook weer veel bomen geplant.

Meer info over het project en de voorbereidingswerkzaamheden? Bekijk het bericht van de provincie Flevoland.