Winckelweg Nunspeet

De locatie is bestemd voor het ontwikkelen van seniorenwoningen. De nieuwbouw heeft haar bijzondere vorm te danken aan de voorwaarde zoveel mogelijk waardevolle bomen in het gebied te behouden. Zo is een klein woonpark ontstaan als nieuwe openbare verbinding tussen Winckelweg en Stationslaan. Ook is er sprake van een nieuw museum aan de huidige oudheidkamer van Nunspeet. 

Tussen de Winckelweg en de Stationslaan in het centrum van Nunspeet ligt een aaneenschakeling van voormalige particuliere kavels, die in de loop der tijd eigendom zijn geworden van de gemeente. Bomen, ooit aangeplant in particuliere tuinen, zijn voor een deel uitgegroeid tot monumentale exemplaren, waardoor een mooi stukje dorps bos is ontstaan.

In het ontwerp heeft de zijde van de Stationslaan het grootste bomenbestand en zal haar bosachtige karakter behouden. In dit geaccidenteerde terrein met een onderbegroeiing van groenblijvende heesters is vooral het voetpad van belang. Een aangename route door een afwisseling van dicht en open, met doorkijkjes naar de prachtige aanliggende panden. De paden die direct naar de entreezijden van de gebouwen leiden, worden begeleidt door grote monumentale bomen. Deze bomen geven de gebouwen een natuurlijke rugdekking.
Het hoofdpad dat tussen de beide gebouwen doorloopt, komt uit op een open ruimte. Door het ontbreken van grote bomen is het hier lichter en kan een gazon aangelegd worden. Aan deze ‘kijkzijde’ wordt tevens een vaste plantentuin aangelegd in het park. De tuin is maximaal beleefbaar voor bewoners en passanten en het geeft de woningen op de begane grond wat privacy.