Molenbuurt Zeewolde

De Molenbuurt is het eerste deelgebied van het Waterkwartier in de Polderwijk van Zeewolde. Vooruitlopend op het woonrijpmaak bestek diende een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld te worden samen met een beplantingsplan. Als stedenbouwkundige basis is een definitieve verkaveling uitgewerkt waar ontwikkelaars hun woningen kunnen realiseren.

De Molenbuurt binnen Polderwijk heeft een carré-vorm waarbinnen drie zones zijn gecreëerd waar water opgevangen kan worden in wadi’s. Deze wadi’s hebben in het beplantingsplan een eigen karakter gekregen passend bij een waterrijk polderlandschap. In deze eerste fase bestaat het groenplan uit hoofdzakelijk wilgen die in allerlei verschijningsvormen worden toegepast. Denk bijv. aan geknotte en meerstammige wilgen of wilgen met verschillende kleurrijke vertakkingen. De andere wadi’s worden met deze thematiek uitgerust, maar dan met andere boomsoorten, zoals els, taxodium en watercipres.

Rondom de wijk is het groenplan van betekenis op het niveau van de Polderwijk als geheel. Het beplantingsplan verhoogt de biodiversiteit van flora en fauna. En natuurvriendelijke oevers met aantrekkelijke inheemse beplantingen voor insecten, vogels, en libellen, creëren een afwisselende en natuurlijke groenstructuur.

Een ander element in de Molenbuurt is het speellint die de verschillende straten verbindt met elkaar verbindt. Dit speellint is voor jong en oud interessant, waarbij het fiets- en wandelpad dienst doet als fitnessroute die gelijk ook de diverse speelplekken voor de kinderen ontsluit.

Bekijk ook de nieuwbouw-website van de gemeente Zeewolde: www.zeewoldenieuwbouw.nl