MMM Woonzorgboerderij

De MMM-boerderij te Zeewolde is een woon- en werkcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, gecombineerd met een kinderboerderij. De doelstelling van dit project is sociale
integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving en de ontwikkeling van een recreatief en educatief centrum.

Het terrein van de boerderij is een landelijk rustpunt tussen de bebouwing van Zeewolde. De boerderij lag bij aanbouw aan de rand van Zeewolde, maar is tegenwoordig grotendeels ingesloten door de nieuwe Polderwijk. Aan de oostkant van het terrein ligt een gronddepot met ruige begroeiing.
Het ontwerp voor de MMM-boerderij heeft een groene rand als buffer naar het omliggende gebied. Op het terrein binnen deze rand hebben de verschillende functies van de boerderij een plek gekregen: de moestuin, de dierenweide, akkers, boomgaarden en een bloementuin. Ook is er ruimte voor een boerderijwinkel en werkplaats.

De ruimtelijke opbouw van het terrein wordt vastgelegd door een tweetal lanen, die verschillen in functie en uiterlijk. De entreelaan is beplant met twee strakke rijen statige elzen en verbindt het boerenerf met het natuurlijke gronddepot. De tweede laan ligt op de grens van het gronddepot en bestaat uit losse berkengroepen, als een transparant scherm. De tuinen, de akkers en de dieren worden volledig onderhouden door de bewoners van de boerderij en vrijwilligers. Het ontwerp biedt structuur voor hun activiteiten, maar laat ook ruimte voor eigen initiatieven.