Sportweg Hoevelaken

De Gemeente Nijkerk heeft Bureau Maris gevraagd een ontwerp te vervaardigen voor het voormalige sportterrein van korfbalvereniging Telstar en het aangrenzende speelterrein aan de Sportweg in Hoevelaken.

Op een kleine afstand van het centrum van Hoevelaken, begrensd door de Sportweg, woonzorgcomplex de Stoutenborgh, de Reigerlaan en basisschool de Spreng, is Park Telstar gerealiseerd. Op een gedeelte van dit voormalige sportterrein worden 18 woningen en 24 appartementen gebouwd. Voor de openbare ruimte rond deze bebouwing, de Monschouwerlaan, en het centrale park en speelveld heeft Bureau Maris een voorlopig en definitief ontwerp en een bestek vervaardigd.

Het centrale park bestaat uit borders met vaste planten, grassen en paden in een tapijt van gras. De paden zijn uitgevoerd in halfverharding en sluiten aan op bestaande paden in de omgeving en vormen zo de logische looproutes door het park. Naast de borders met vaste planten en grassen vormen bomen een belangrijk element in het park. Ze zijn als lijnelementen, boomgroepen en solitaire bomen terug te vinden in het gebied. De parkeerkoffers rondom het nieuwe appartementencomplex zijn omkaderd door een stevige haag.

Het speelveld ten noorden van het centrale park is onderdeel van het nieuwe park. De padenstructuur in dit gebied loopt door en de toestellen zijn ‘speels’ rondom deze padenstructuur gedrapeerd. Aan het speelveld zijn nieuwe speeltoestellen toegevoegd.