Kasteel Zwijnsbergen Helvoirt

Een bouwvallige schuur bij Kasteel Zwijnsbergen te Helvoirt was aanleiding om een visie te ontwikkelen voor het landgoed op de lange termijn.

Met name de inrichting van de ‘werf’, waar de schuur deel van uitmaakt en het privégedeelte van de tuin werden daarbij meegenomen. Na een veldinventarisatie en een historische en ruimtelijke analyse werden de wensen van de opdrachtgever verbeeld tot een nieuwe visie op de toekomst van het monumentale ensemble van kasteel, tuin en werf.

In de visie wordt het aantal bijgebouwen van de werf verminderd en de te herbouwen schuur wordt naar het zuiden verplaatst. De schuur zou daarmee op enige afstand komen te staan van de waterloop de Zandleij, die het landgoed scheidt van de noordelijker gelegen agrarische gronden. Onderzocht is ook hoe de karakteristieke schuur andere functies kan herbergen, zoals een combinatie van wonen en atelieruimte of een bed-and-breakfast. Tezamen met een tweetal nieuwe woningen zou de werf zo flexibele mogelijkheden bieden voor economische dragers van het landgoed.

De aan het kasteel grenzende privétuin krijgt in de visie een helder vormgegeven tweedeling. In het noorden sluit een orthogonale inrichting aan op de verschillende entrees van het kasteel. Hier bevinden zich ook de privéterrassen, die met verschillende paden met elkaar en de werf verbonden zijn. De visie voorziet ook in de aanplant van een stelsel van halfhoge hagen, die op subtiele wijze voor de gewenste privacy zorgen. Het zuidelijke gedeelte onderscheidt zich hiervan met een landschappelijke inrichting, waarin de bestaande bomen behouden blijven. Hier bevindt zich ook het eventuele nieuwe natuurzwembad.

De in de visie voorziene herpositionering van bebouwing op de werf en herinrichting van de tuin maken het mogelijk de ruimtelijke relaties tussen de werf, de lanenstructuur van het landgoed en het kasteel te versterken.