IRIS-Scan duurzame stad en dorp

De stad fascineert.
De stad is een smeltkroes van geuren, kleuren, mensen en cultuur.
Een stad die leeft, bruist en iedere dag zijn eigen dynamiek toont.
Is altijd in beweging.
Is altijd in ontwikkeling.

 

 

Meer en meer zoeken we naar duurzaamheid in onze samenleving, juist in en voor de stad. Zodat de stad zichzelf overleeft en voor toekomstige generaties een fijne thuishaven en gezonde uitvalsbasis biedt.

Duurzaamheid, hoe meet je dat? Gaat het om biodiversiteit, om energie, om verkeer of geluk? Meten is weten. Maar wat meet je, als je wilt weten of een ruimtelijke ontwikkeling een stap vooruit is voor de stad en voor de mensen die er wonen en werken? Een IRIS-scan brengt het allemaal in beeld én brengt samenhang in de verschillende facetten van duurzaamheid.

IRIS, het unieke meetsysteem van de Levende Stad, biedt inzicht in alle aspecten van duurzaamheid bij een ingreep. Met een IRIS-scan kunt u:

- verschillende plannen voor een plek objectief vergelijken
- de juiste vragen stellen om tot een integraal duurzaam plan te komen
- met verschillende partijen in gesprek gaan en samenwerking bevorderen tussen verschillende ketens en disciplines
- beleidskeuzes onderbouwen met objectieve gegevens
- controleren of een ontwerp geen kansen mist
- mensen uitdagen om actief bij te dragen aan de samenleving

Resultaat:

- integraal inzicht en overzicht
- objectief onderbouwde keuzes
- een stad die echt tot leven komt; bijvoorbeeld door eenvormige woonwijken diverser te maken, mensen uit te dagen tot gezond gedrag en in buitenruimtes ontmoeting te stimuleren.

Hoe staat uw gemeente ervoor? Doet u de IRIS-scan?

Meer informatie?

Klik hier voor het productblad van IRIS meetsysteem en hier voor het artikel in Zeewolde Actueel (23-01-2021).