Moederbestek 2.0

In samenwerking met BouwCirculair en Ton van Beek heeft Bureau Maris gewerkt aan het Moederbestek 2.0.

In Moederbestek 2.0 krijgt duurzaamheid extra aandacht. Voor de producten waarin beton verwerkt is, hebben wij voor de productbladen beschrijvingen gemaakt. Relevant zijn hierin de mki-waarden en de mate van circulariteit van de grondstoffen. Deze waarden dragen bij aan het meer duurzaam worden van betonnen producten. Door hiervoor minimumeisen in het Moederbestek 2.0 vast te leggen, worden deze eisen breed verspreid onder producenten en afnemers van deze producten. Zo creëren we een level playing field voor duurzame betonnen producten voor de openbare ruimte.