Hof van Hendrik-Ido-Ambacht

Bij dit ontwerp voor een tender is het een belangrijke ambitie om ontmoeting in verschillende vormen mogelijk te maken. Bureau Maris maakte het landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp voor ‘Hof van Ambacht’ en visualiseerde hiermee de gewenste nieuwe toekomst van dit multifunctionele gebied.

De ‘Hof van Ambacht’ wordt een inspirerende natuurinclusieve leefomgeving. Landschappelijke kwaliteiten zoals mooie bomen worden behouden en uitgebreid met nieuwe groene voorzieningen aaneengeschakeld langs een verbindend lint. Het nieuwe park wordt omgeven door verschillende woonblokken voor jong en oud. Het park krijgt daardoor een karakteristieke vorm, passend bij deze plek. Aan alle zijden van het park liggen entrees, zodat het park bijdraagt aan de fijnmazige structuur van voetpaden, die bewoners stimuleert om buiten te komen, te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Het water vormt een verbindend element in het park en rijgt de plekken aaneen, waar mensen verblijven of een ommetje maken. Die wateras begint bescheiden, als kleine bron op het verblijfsplein voor winkelcentrum De Schoof. Aan de overzijde van de Graaf Willemlaan loopt de watergang verder tussen de parkeerplaats en de verhoogde collectieve tuin.

Het water functioneert tevens als opvang voor regenwater dat oppervlakkig afvloeit vanaf de verharde ruimtes voor parkeren en het verblijfsplein. Het hele plan is natuurinclusief; bij bebouwing en buitenruimtes is ernaar gestreefd zo veel mogelijk natuurwaarden toe te voegen en biodiversiteit te stimuleren. Zowel in functioneel als in visueel opzicht zijn kwaliteit en duurzaamheid bij dit ontwerp sleutelwoorden.