Bouwbord Het Hoge Erf

Het bouwrijp maken van Het Hoge Erf in Zeewolde vordert. De bouw start begin 2016.