Overgooi Almere

Op basis van het ontwikkelingsplan van woonwijk Almere Overgooi heeft Bureau Maris een gecombineerd inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt voor woonlandschap ‘Het Waterlandse Bos’.

‘Het Waterlandse Bos’ is het eerste en meest westelijke deel van Overgooi dat gerealiseerd is. Het is van de andere delen gescheiden door een groen raamwerk dat bestaat uit een stelsel van lanen en een landschapszone.

De ruimtelijke structuur van dit woonlandschap is opgebouwd uit boskamers die een relatie leggen met het Waterlandse bos dat ten noordwesten van de wijk ligt. De kamers zijn omzoomd door een brede houtwal. De soortkeuze van de bomen en de heesterlaag sluit aan op de soorten van het bestaande bos.

In de kamers liggen ruime kavels waardoor een gevarieerd ruimtelijk beeld ontstaat. Om een bosrijk karakter te realiseren is vastgelegd dat de bouwvlakken in het midden van de kavels liggen zodat er geen grotere aaneengesloten bouwmassa’s kunnen ontstaan. De ontsluitingswegen zijn smal en hebben bermen van gras waardoor ze de sfeer uitstralen van wonen buiten de stad. Er is éénzijdig een voetpad aangebracht. De grote van de kavels, gemiddeld 2500m2, brengt met zich mee dat ook grote bomen tot wasdom kunnen komen op de kavels, waardoor het bosrijke karakter zich organisch zal ontwikkelen.

Overgooi is voor Nederlandse begrippen een unieke woonwijk. Grote tot zeer grote kavels met een grote mate van vrijheid om te bebouwen, geplaatst in een duidelijk landschappelijk casco.