De omleiding van Voorthuizen

Samen met bewoners uit Voorthuizen, vertegenwoordigd door de stichting ‘Houdt Voorthuizen West Groen’, hebben wij een oostelijke rondweg ontworpen & financieel onderbouwd.  Deze second opinion voor de N303 bij Voorthuizen biedt, naast een betere doorstroming voor het verkeer, ook een besparing op van € 23 miljoen.

De regio Food Valley kampt met een mobiliteitsprobleem. Dit werd door de verschillende overheidsinstanties in dit gebied (gemeente Barneveld, provincie Gelderland en Rijk) onafhankelijk van elkaar op eigen gebied en planperiode onderzocht en "opgelost". De bewoners van het gebied zagen dat hierdoor niet gekozen werd voor de meest toekomstbestendige oplossing. Door ons bureau is, samen met bewoners in een creatief proces, dit mobiliteitsvraagstuk als één geheel onderzocht en integraal opgelost. De voordelen van de integrale oplossing zijn een goede bereikbaarheid, een verkeersluw centrum van Voorthuizen, goede ontsluiting van nieuwe bedrijventerreinen in Barneveld, en een oplossing van het knooppunt A1-A30.

Het resultaat is dat in september 2013 de keuze voor de aanvankelijke westelijke rondweg door de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld heroverwogen wordt.

Op 3 december 2013 is aan de commissie grondgebied een filmpresentatie getoond over de complexiteit m.b.t.  de rondweg Voorthuizen, Harselaar-Zuid fase 1a en de aanleg van de Harselaar-tunnel. De reden om deze presentatie te tonen was dat van al deze onderwerpen separaat besluiten worden genomen. Dat terwijl ze een oorzakelijk verband met elkaar hebben. Op basis van de onderzoeksgegevens van de gemeente en de provincie hebben wij onderzocht dat juist een oostelijke alternatief rond Voorthuizen en Barneveld deze plaatsen leefbaar en bereikbaar zal houden nu en in de verre toekomst. De plannen van de provincie en de gemeente kijken slechts tot aan het jaar 2022, omdat de verkeersmodellen van Goudappel Coffeng aantonen dat het na 2022 wederom zal vastlopen bij de keuzes die binnenkort gemaakt zullen worden tijdens de raadsvergadering op 17 december 2013.

Achergrondinformatie:

prezi-film Rondweg om Voorthuizen

second-opinion-omleiding-voorthuizen

aanvullende-zienswijzeharselaar-zuid-fase-1a-met-addendum

analyse verkeersafwikkeling Baron van Nagellstraat Barneveld (Bonotraffics, youtube)

Westelijke omleiding Voorthuizen is onhoudbare situatie

Bekijk hier het krantenartikel uit de Barneveldse krant van 26 maart 2014: ‘U werkt mee aan een onhoudbare situatie’ .