Borneohof Amsterdam

De Borneohof is een bijzondere nieuwbouwontwikkeling aan het Javaplein in de Indische buurt van Amsterdam. De Alliantie heeft samen met het stadsdeel Zeeburg ingezet op de wijkverbetering door de gezamenlijke nieuwbouwontwikkeling aan het Javaplein. Het project is een ‘hof’ met vier monumentale toegangshallen, een markante toren en een daktuin met bomen.

In de Borneohof zitten 67 woningen, met koopwoningen, huurwoningen in de vrije sector en de sociale sector.  Vier woningen zijn voor mensen in een rolstoel.  Het gebouw herbergt verder een bibliotheek, een ondergrondse parkeergarage, een grand café en een fitnesscentrum. Op het dak van de parkeergarage is een daktuin gecreëerd. Deze gemeenschappelijke tuin vormt de verbindende schakel tussen de appartementen en is de centrale ontmoetingsplek van de bewoners tussen de vier toegangen van het gebouw.  De tuin is ook openbaar toegankelijk, zodat de Borneohof een plek is waar de hele Indische Buurt iets aan heeft.

In samenwerking met Boogaart Almere heeft Bureau Maris de ontwerp- en engineeringswerkzaamheden verricht. In de daktuin zijn bijv. boomvormers toegepast waarbij zorgvuldig rekening gehouden is met de constructie van het gebouw. Een boom is immers in het begin nog klein, maar zal in de loop der tijd meer druk op één plek uitoefenen. Ook ondergrondse voorzieningen zijn getroffen om de waterhuishouding van de daktuin op peil te houden. Hierbij is een waterbalans gecreëerd om een tekort en een overschot aan water in de verschillende seizoenen te kunnen realiseren.

Het resultaat is een aantrekkelijke tuin die de komende jaren tot wasdom kan komen. Het vormt een besloten groene oase in de stedelijke drukte van de Indische Buurt, waar bewoners en bezoekers een rustige ontmoetingsplek hebben gekregen.