Rietoevers kleuren weer groen

Voorjaar 2016 is het werk Rietoevers Harderwijk-Hierdense beek en Oude Zeeweg 12 afgerond. Het is bijzonder om te zien hoe snel de natuur zich ontwikkelt en herstelt. Over het gehele terrein ontstaat een groene waas.

Het heeft meegeholpen dat in het voorjaar en de zomer regelmatig regen is gevallen. Hierdoor hebben de pioniersoorten zich goed kunnen ontwikkelen. Ook het geplante riet slaat goed aan. Deze rietstokken ontwikkelen zich goed binnen de aangebrachte vraatbescherming. We twijfelen er dan ook niet aan dat het waterriet zich in de toekomst zal ontwikkelen tot een waardevolle rietzone. De spontane vegetatie ontwikkelt zich op zowel de schrale zandgronden, de overgang tussen land en water als op de waterbodem. Er worden tevens veel verschillende soorten vogels aangetroffen zoals de roodborsttapuit, witgatje, bontbekplevier en kleine plevier. Ongetwijfeld zullen ook de zoogdieren zich goed ontwikkelen in dit nieuwe natuurgebied.