Oplevering rietoevers Hierden en Doornspijk

Langs het Veluwemeer bij Hierden en Doornspijk is het werk aan de rietoevers opgeleverd aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In het gebied is het oppervlak aan riet vergroot van 3,5 naar 9 hectare. 

Daarnaast zijn er schraalgraslanden gecreëerd op de voormalige weilanden en zijn delen van de oude strandwallen van de Zuiderzee teruggebracht. De ingrepen dragen bij de toename van de biodiversiteit in het gebied, zoals de roerdomp, het baardmannetje en de karekiet. Ook voor vissen en amfibieën zijn de leefomstandigheden verbeterd. Door verschillende gradiënten tussen arme, rijke, natte en droge grond zal ook de diversiteit aan flora groeien.