Grootse plannen voor Groot Sypel

Op 10 mei jl. heeft het college van B&W ingestemd met de Ontwikkelstrategie Groot Sypel. Via een stappenplan wordt gestreefd naar een gewenst toekomstbeeld van Groot Sypel in uiteindelijk 2030. Lees hier het artikel.