Businesscase ‘Een m2 natuur’

In het kader van de 'Nieuwe Natuur' in de Provincie Flevoland zijn wij gevraagd een businesscase voor 'Een m2 natuur' op te stellen. Het resultaat van de businesscase is door de initiatiefneemster en de opdrachtgever positief ontvangen. 

Het programma Nieuwe Natuur is geïnitieerd door de Provincie Flevoland en heeft 79 ingediende projectideeën opgeleverd. De projectideeën zijn bedoeld om te komen tot nieuwe natuur. De ideeën zijn ingediend door professionele natuurbeheerders, gemeenten en particulieren. De initiatiefnemers van de gehonoreerde plannen hebben de projectvoorstellen vervolgens uitgewerkt en de provincie heeft hen begeleidt richting realisatie.

Eén van de projectideeën is het locatie-onafhankelijk projectvoorstel ‘Een vierkante meter natuur’. De initiatiefnemer en projecteigenaar wilde dit idee graag samen met de provincie verder brengen. De Provincie Flevoland heeft Bureau Maris gevraagd om een sluitende businesscase op te stellen en uit te werken, zodat dit projectplan een vertaalslag maakt van het projectidee naar een realiseerbaar plan.

Het doel van 'Een m2 natuur' is om in Flevoland in 2016 de eerste grond te hebben verdeeld aan enthousiaste deelnemers die ‘hun m2 natuur’ naar eigen inzicht mogen inrichten, beheren & van genieten binnen de kaders van Het Flevolandschap. De deelnemers kunnen bestaan uit inwoners, bedrijven en instellingen uit Flevoland (en daarbuiten) die als natuurbeheerder aan de slag gaan op hun eigen stuk natuur binnen de grenzen van Het Flevolandschap.

Aan de slag met pilots van Vierkante Meter Natuur

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van een intentieovereenkomst met de Freelance Boswachter. Daarmee krijgt Martine Dubois, de vrouw achter projectindiener De Freelance Boswachter, gefaseerd de beschikking over een geldbedrag uit het programma Nieuwe Natuur en twee locaties van Stichting het Flevolandschap.

Lees meer>>