Park aan de Deel Emmeloord

In de gemeente Noordoostpolder wordt de komende jaren hard gewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Emmeloord: Hart voor Emmeloord. Onderdeel van dit centrumplan is de herinrichting van het park aan de Deel.

Emmeloord is ontworpen als een groene polderstad met een robuuste groenstructuur. Zo kreeg elke buurt onder andere een groene brinkruimte die diende als ontmoetingsplaats. De Deel is ontworpen als de ‘stadsbrink’ en is bedoeld als een royaal open plein met aan de zuidzijde een brede groensingel en aan de noordzijde gebouwen in het groen. Deze groenzone aan de noordzijde van de Deel is het gebied waarvoor Bureau Maris, in samenspraak met de gemeente en omwonenden, een landschappelijk en toekomstbestendig ontwerp gemaakt heeft. We hebben allereerst twee ontwerpvarianten gemaakt die aan de omwonenden zijn voorgelegd tijdens een stadscafé. Daarbij konden zij hun voorkeuren uitspreken en aan de hand daarvan is er één ontwerp uitgewerkt.

De jaren zeventig vormgeving van het park vraagt, in combinatie met de veranderde functie en nieuwe woonontwikkelingen in de directe omgeving, om een nieuwe inpassing. Het park wordt momenteel voornamelijk gebruikt als (loop)verbinding tussen de noordzijde van het park en de Deel. In het gebied komen drie nieuwe (appartementen)gebouwen aan de zuid- en westzijde. Aan de oostzijde wordt het park begrensd door de achterkant van Hotel-restaurant en theater ’t Voorhuys en vindt ook het laden en lossen en parkeren van ’t Voorhuys plaats. Aan de noordzijde, parallel aan de Koningin Julianastraat, zal een strook met parkeerplaatsen komen. Al deze elementen zullen een plaats moeten krijgen in het parkontwerp zonder daarbij de kwaliteit van het park aan te tasten. Er zal daarom een heldere afscheiding, in de vorm van een stevige haag, komen tussen het parkeren en het laden en lossen van ’t Voorhuys en het park.

Ter hoogte van de evenementenzaal van ‘t Voorhuys wordt een openluchttheater vormgegeven met rondom zitplekken op verschillende hoogte. Het park vraagt vanwege de schaal en de toekomstige bebouwing om rechte lijnen en vlakken. Binnen deze structuur geeft een natuurlijke vormentaal een mooi contrast. Door variatie in beplanting (grassen, bollen, knollen en bomen) ontstaat er een park waar in alle seizoenen een diversiteit aan kleuren en texturen te zien is.