Geniedijkpark Schiphol

Rondom het bebouwde gebied van bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) liggen verschillende groengebieden met een eigen karakter. De A4 groenzone is het laatste in te richten gebied. Met de invulling van de A4 Groenzone en het gebied langs de Geniedijk krijgt Schiphol Logistic Park een representatief gezicht naar de A4 en tegelijk ontstaat een prettige werkomgeving voor de personen die werkzaam zijn in SLP-west.

Bureau Maris heeft een visie opgesteld in het kader van een offertetraject voor deze A4 groenzone. Een belangrijk kenmerk van de groenzones is het spanningsveld tussen de hoge ambities vanwege de zichtbaarheid van het gebied enerzijds en de restricties vanwege het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) anderzijds. Deze unieke situatie in een door mensenhanden gemaakte omgeving maakt het landschap tot een dienstbare context en decor voor de creërende en werkende mens.

Het plangebied vormt in combinatie met de Geniedijk een begrenzing van de bedrijventerreinen die bij Hoofddorp horen. Daarom stellen wij voor om de inrichting van dit grotere gebied aan te laten sluiten op het huidige plangebied. Dit landschap is zichtbaar op uiteenlopende schaalniveaus: vele internationale vliegreizigers van Schiphol, automobilisten langs de A4, lokale bezoekers langs de N201, langzaam verkeer vanaf de Kick Pruijsbrug en werknemers vanuit de bedrijfsbebouwing.

Het landschap moet daarom een helder verhaal vertellen, dat aantrekkelijk is op deze verschillende schaalniveaus en past bij de onderliggende polderstructuur en deze benadrukt. Om dit te bereiken introduceren wij een banenstructuur, waarin verschillen in functie en uitstraling tot een representatieve ritmiek komen. Deze ritmiek is door lichte hoogteverschillen in het terrein vanuit alle dimensies te beleven: hoogteverschillen, die als een rimpelende echo van de Geniedijk over het maaiveld golven.

We stellen voor deze banenstructuur in wisselende volgorde in te planten met diverse soorten, zoals olifantsgras, bloemrijk grasland en paardenbloemen, waardoor er een waardevol landschap ontstaat voor mens en natuur. Het creëren van meervoudige waarden leidt in dit gebied tot een landschap dat zichzelf deels terugverdient met het opwekken van energie. Dit is mogelijk door op een deel van de landschappelijke banen zonnepanelen te plaatsen.

De afwisseling van de verschillende banen biedt een gevarieerd beeld in alle seizoenen: In het voorjaar en het begin van de zomer biedt het bloemrijk grasland een aantrekkelijk beeld. Het olifantsgras bloeit van de nazomer tot in de herfst. In het voorjaar bloeit de paardenbloem uitbundig. In de winter vormen de zonnepanelen een altijd zichtbare drager.