The Greenery Barendrecht

Het ontwerp Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard voorziet in een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein nabij de vestiging van The Greenery in Barendrecht. Door Greenery Vastgoed B.V zijn wij gevraagd om onze visie te geven op de onderbouwing van de verkeerstromen en de te verwachten verkeersintensiteiten van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te Barendrecht.

In de second opinion zijn we ingegaan op de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de uitwerking van de benodigde verkeerskundige maatregelen om het nieuwe bedrijventerrein aan te kunnen sluiten op de noordelijk gelegen snelwegaansluiting IJsselmonde.

Het nieuwe bedrijventerrein zal een uitbreiding vormen van het naastgelegen bestaande agro-food terrein BT-Oost ten oosten van Barendrecht. Dit nieuwe bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard, is bedoeld als uitbreiding van dit bestaande agro-food terrein, en zal als opvang dienen voor uit te plaatsen agro-bedrijven uit Rotterdam-Zuid zodat hier woningbouw kan worden ontwikkeld.

De ontsluiting vormt een complexe verkeerskundige situatie, gelegen tussen de verkeersknooppunten Ridderkerk en Vaanplein. Ten behoeve van de de ontsluiting van het bedrijventerrein zal het bestaande kruispunt, de IJsselmondse Knoop, worden vervangen door een nieuw turboverkeersplein. De plannen voor het turboverkeersplein voorzien in 5 aftakkingen.
The Greenery zal hierop, niet kunnen aftakken. De bestaande ontsluiting van The Greenery wordt in verband met de aanleg van dit turboverkeersplein uit het verkeer genomen.
Over het eigen terrein van The Greenerey zal tussen de Veren Ambachtseweg en het station, een openbare weg, de Spoorlaan worden aangelegd om station Barendrecht beter bereikbaar te maken.

Door het uitvoeren van kentekenonderzoek hebben we duidelijk kunnen maken dat aansluiting naar de IJsselmondseknoop gehandhaafd moest blijven, zodat de huidige terrein- en gebouwindeling, met specifieke agro-food verkeerstromen op het terrein van de Greenery, duurzaam kan blijven functioneren. De provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van onze second opinion, haar omgevingsplan aangepast en voorziet alsnog in een zesde aftakking op de turborotonde.