Begraafplaats-uitbreiding Nijkerk

Voor de Algemene Begraafplaats in Nijkerk daterend uit 1829 heeft de gemeente Nijkerk ons bureau gevraagd de uitbreiding van de begraafplaats te ontwerpen en uit te werken tot een bestek. De uitbreiding van de begraafplaats met circa 700 graven betreft het laatst sluitstuk op deze locatie.

De Algemene begraafplaats bestaat uit drie delen. Het oudste deel is de Algemene Begraafplaats uit 1829. Daarnaast de Rooms Katholieke begraafplaats uit 1959 en het nieuwste deel is van 2004. Elk deel heeft zo zijn eigen karakter gekregen. Deze laatste uitbreiding van de begraafplaats ligt in het verlengde van de uitbreiding uit 2004. Daarom is gekozen om de nieuwe uitbreiding zoveel mogelijk te laten aansluiten.

Bij de uitbreiding uit 2004 is destijds gekozen om deze op dezelfde hoogte aan te leggen als het gedeelte uit 1959. Om dat mogelijk te maken werd de begraafplaats verdiept aangelegd. Met deze verdiepte ligging is als het ware een waterdichte 'badkuip' gecreëerd die continue droog gepompt moet worden. Voor ons ontwerp van de nieuwe uitbreiding hebben we gekozen om dit badkuip-principe niet voort te zetten. De begraafplaats-uitbreiding moesten we daarom ophogen met voldoende drooglegging ten opzichte van het grondwaterpeil. Het resultaat is een begraafplaats-uitbreiding die oogt als het gedeelte uit 2004, maar dan op een verhoogd plateau. De hoogteverschillen van een kleine meter in het maaiveld tussen de verschillende begraafplaatsdelen zijn subtiel ingepast in het ontwerp met bijvoorbeeld de toepassing van hagen op taluds en hellingbanen voor de toegankelijkheid van mindervaliden.

Groen gekapt voor aanleg begraafplaats Nijkerk

Om de aanleg van de begraafplaats later in het jaar 2015 te bespoedigen is het bestaande groen op de uitbreidingslocatie van de begraafplaats Nijkerk nu al gekapt. Daarnaast is ook het maaiveld gefreesd om plantengroei te vertragen. Waardevolle bomen die in de structuur van het nieuwe begraafplaatsontwerp passen konden worden behouden.

Aanleg begraafplaats Nijkerk in volle gang

De contouren van de begraafplaats-uitbreiding aan de Frieswijkstraat in Nijkerk zijn al duidelijk zichtbaar. Het grondwerk laat de nieuwe indeling al duidelijk zien, waarbij de laatste uitbreiding van 2004 qua vormgeving doorgezet wordt in deze nieuwe uitbreiding. Aan het einde van dit jaar zal naar verwachting de aanlegwerkzaamheden gereed zijn.

Werkzaamheden begraafplaats-uitbreiding klaar

De aanleg van de begraafplaats-uitbreiding in Nijkerk is voltooid. De beplanting zal voldoende de tijd hebben om tot wasdom te komen totdat het begraafplaats gedeelte uit 2004 vol is.