De Coulissen Zwaagwesteinde

Voor de ontwikkeling van De Centrale As in de Provincie Friesland zijn de percelen van onze opdrachtgever nodig om een natuurverbindingszone, een fietsverbinding en een reservering voor een mogelijke zuidelijke rondweg van Zwaagwesteinde te kunnen realiseren. Een mooie kans om op de percelen een kleinschalige verblijfsrecreatieve ontwikkeling te starten aangevuld met een zonnepanelenveld.

Op de percelen tussen nieuwe autoweg ‘De Centrale As’ en de waterverbinding ‘Swemmer’ is ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van een kleinschalige recreatieverblijven. Het plan sluit aan op het beoogde recreatief-toeristische product van de gemeente en komt in de loop der tijd organisch tot ontwikkeling. De recreatieve woningen zijn gericht op de particuliere verhuur ondersteund door de lokale markt. Het betreft dus geen grootschalig en introvert huisjespark, maar het is juist van toevoegde waarde voor Zwaagwesteinde.

Het plan omvat de ontwikkeling van een zonnepanelenveld van circa 7,5 hectare groot die de naastgelegen recreatiewoningen voorziet van stroom, maar ook circa 900 woningen in de aangrenzende woonplaatsen kan voorzien van stroom. Het zonnepanelenveld in combinatie met de recreatieverblijven geeft dit gebied een toekomstbestendige invulling ten westen van Zwaagwesteinde, die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is en van toegevoegde waarde zal zijn voor de regio op zowel energie- als op recreatief-toeristisch gebied.