Nespad Bodegraven

Aan de zuidrand van Bodegraven ligt een bijzonder knooppunt van landschappen en infrastructuur. Dit gebied heeft de potentie om, ontwikkeld als bedrijventerrein, uit te groeien tot nieuwe entree en visitekaartje van Bodegraven naar de A12 toe. ELMA stedenbouw stelde in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan op.

Het plangebied ligt op de grens van de karakteristieke slagenverkaveling langs de Oude Bodegraafseweg en de Reeuwijkseplassen enerzijds en de bedrijfsbebouwing van Broekvelden en een wegrestaurant anderzijds. De uitdaging was daarom beide karakteristieken in het gebied herkenbaar te maken. Dit gebeurt onder meer door het slotenpatroon tussen de bedrijfsbebouwing door te zetten. Vanaf de verhoogd liggende N11 ontstaan zo doorkijkjes naar het achterliggende landschap.

Ingesloten tussen N11, de historische Goudseweg en het kleinschalige Nespad, is het tevens van belang om het bedrijventerrein aan alle zijden een passende uitstraling te geven. Daarom is er zorgvuldig onderzoek gedaan om een onderbouwde afweging in bouwhoogtes te maken. Het letterlijke hoogtepunt van het bedrijventerrein vormt een bebouwingsaccent in de oosthoek van het terrein. Deze toren van ca 40 meter hoog maakt het bedrijventerrein zichtbaar vanaf de A12.

Centraal in het gebied brengt een gezamenlijke openbare ruimte de verschillende werelden bij elkaar. Deze ruimte is klimaatadaptief ingericht en krijgt verblijfskwaliteit, zodat ontmoeting tussen werknemers en bezoekers mogelijk is. Zo maakt het bedrijventerrein de hoge ambities voor de ruimtelijke kwaliteit waar en geldt het na realisatie als entree en visitekaartje van Bodegraven.

Voordat Elma van Beek partner bij Bureau Maris werd, werkte zij negen jaar als zelfstandig stedenbouwkundige onder de naam ELMA stedenbouw.