Verplaatsen beeldentuin Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht zijn wij gevraagd onderzoek te doen naar de verhuizing van de beelden van Jits Bakker en enkele banken vanuit de beeldentuin op het landgoed Beerschoten in De Bilt naar de tuin van het Provinciehuis in Utrecht (ca. 4 km). Het doel is een ontwerpvoorstel en een kostenraming op te stellen.

Om een ontwerpvoorstel te kunnen opstellen is de situatie van de beeldentuin op het landgoed Beerschoten geanalyseerd. Dit, omdat deze beeldentuin door de kunstenaar zelf is ingericht en aangevuld. Het is daarom van belang om, nu de kunstenaar is overleden, zorgvuldig en respectvol om te gaan met zijn nalatenschap. Op basis van die analyse is een voorstel voor de herplaasting van de beelden op de nieuwe locatie opgesteld.
Voor de nieuwe locatie is een schetsvoorstel gemaakt in de vorm van een basisvariant en een plusvariant. De basisvariant bestaat uit een voorstel voor de herplaatsing van de beelden van Jits Bakker ingepast in het bestaande tuin van het Provinciehuis. De nadruk ligt op een inpassing van de beelden en het creëren van een toegevoegde waarde voor het kunnen betreden van de tuin. Naast de herplaatsing van de sculpturen gaat de plusvariant van het schetsontwerp in op de creatie van een half verharde wandelroute, beplanting, verlichting en andere inrichtingselementen.

De schetsvarianten zijn gecompleteerd met een kostenraming voor de realisatie en het jaarlijks beheer voor de beeldentuin.

De rapportage is goed ontvangen bij onze directie en bestuurder, lof voor het ontwerp en helderheid van rapportage.

Beleidsadviseur Cultuur Provincie Utrecht

De rapportage is goed ontvangen bij onze directie en bestuurder, lof voor het ontwerp en helderheid van rapportage.