Centrum Grootegast

Grootegast is een charmant en kleinschalig lintdorp; het enige dat ontbreekt is een helder gemarkeerd centrum. Om in deze vraag te voorzien, vervaardigde Bureau Maris in opdracht van HBG – Civiel een stedenbouwkundige en landschappelijke visie. Door de verschillende openbare ruimtes opnieuw in te richten en van wanden te voorzien, wordt een centraal dorpsplein gecreëerd.

Het dorpslint van de Hoofdstraat ligt op enige afstand van de Notaristuin. Komend van af de Hoofdstraat vormt het nieuwe dorpsplein een voorportaal voor de tuin. Door eenheid te brengen in de bestrating en het straatmeubilair van de Hoofdstraat, ontstaat een rust en samenhang in het straatbeeld.

De relaties tussen de openbare ruimtes strekken in de visie verder dan het dorpsplein. Met verscheidene langzaam verkeersroutes wordt de Notaristuin beter toegankelijk gemaakt en verbonden met het daarachter gelegen Kolonelsbos en de bestaande en nieuw te ontwikkelen woonwijken.

Met het toevoegen van nieuwe bomen op uitgekiende locaties kan de ruimtelijke kwaliteit op een duurzame manier verbeteren. Naast de te handhaven huidige bomen, vormen de nieuwe bomen de groen iconen van de toekomst. De bomen vormen een allee, die de Hoofdstraat en de Notaristuin ruimtelijk verbindt.

Zo krijgt het dorp een nieuw centraal plein en daarmee een helder afgebakend centrum, met een levendige plint en een hoogwaardige verblijfskwaliteit.