Aan de slag met pilots van Vierkante Meter Natuur

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van een intentieovereenkomst met de Freelance Boswachter. Daarmee krijgt Martine Dubois, de vrouw achter projectindiener De Freelance Boswachter, gefaseerd de beschikking over een geldbedrag uit het programma Nieuwe Natuur en twee locaties van Stichting het Flevolandschap.

Lees meer>>