Werkzaamheden Borgerswold Veendam

Naar aanleiding van het door Bureau Maris opgestelde "Landschappelijk Casco Borgerswold Veendam", vinden er momenteel diverse werkzaamheden plaats aan de noordrand van het Borgerswold.

Zo zijn er nieuwe bankjes, picknicktafels, afvalbakken en infoborden geplaatst, is het strand uitgebreid, de asfaltweg vernieuwd en zijn er snelheid remmende maatregelen aangebracht.

Artikel: Veendammer