Bomenbalans Bureau Maris

Vanaf 2011 tot op heden hebben de 1.533 door Bureau Maris aangeplante bomen ongeveer 22.000 kg CO2 opgenomen. Dat staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van: 110.000 km rijden met een benzine auto.

Drukwerk

¹ http://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/method-calculating-carbon-sequestration-trees-urban-and-suburban-settings.pdf

² http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/milieuvoordeel