Archipel Lelystad

In het kader van het Groot Onderhoud in de gemeente Lelystad is de openbare ruimte van de wijk Archipel gerenoveerd. Bureau Maris is in gevraagd om de gemeente te assisteren bij het opstellen van de visie voor de totale wijk, de vormgeving van twee clusters, het verzorgen van de bewonersparticipatie en de werk/bestek voorbereiding t.b.v. de uitvoering.

Opvallend kenmerk van de wijk is dat  de  stedenbouwkundige structuur sterk geïnspireerd is door de karakteristiek van een archipel. De wijk is daardoor te kenmerken als ‘een groep wooneilanden in een zee van groen’.

De woningen in de wijk hebben elk hun eigen kleurrijke uitstraling. Het straatbeeld is daarom qua kleurstelling sober gehouden. In de loop der jaren is het openbaar groen met parkachtig karakter uitgegroeid tot een verwilderd bos. Mede hierdoor werd de wijk als onoverzichtelijk en onaantrekkelijk ervaren. Met het Groot Onderhoud is onder andere de parksfeer teruggebracht in de wijk. Op basis van de toegenomen parkeerdruk is een optimalisatie van de parkeerafwikkeling gerealiseerd zonder dat dit ten koste is gegaan van het groene karakter van de wijk. Er zijn nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd en het meubilair & verlichting is hernieuwd.

Het voorlopig ontwerp van de verschillende woonclusters is aan de bewoners gepresenteerd. Met behulp van photoshop-beelden is de aanstaande herinrichting concreet verbeeld en toegelicht. De aanvullende wensen en eisen van de bewoners zijn verwerkt in een definitief inrichtingsplan.