Technisch ontwerp

Technisch ontwerp

Onze techniekspecialisten zijn al bij de eerste schetsfase betrokken. Zo begrijpen zij de gedachtegang van het ontwerp van binnen uit en adviseren zij vanaf het begin over de maakbaarheid, de duurzaamheid en het beheer. Zij verzorgen specialistische technische uitwerkingen, zoals een riolerings-, een geo(hydro)logisch-, funderings- of hoogteplan en voegen die samen tot een integraal technisch ontwerp. Vanzelfsprekend gebeurt dit in samenspraak met de ontwerper. Wij werken hierbij met het CAD-programma MicroStation en zorgen dat de tekeningen altijd uitwisselbaar zijn.