Beekzone Twello

De Beekzone vormt de verbinding tussen het centrumgebied van Twello en de landschappelijke zone rondom de Twellosebeek. In een ontwerpend onderzoek stelde Bureau Maris enkele stedenbouwkundige modellen en volumestudies op, die leidden tot de herinrichting van deze centraal gelegen locatie.

Het programma voor deze multifunctionele zone is ambitieus en omvat nieuwbouw van een brede school met sportvoorzieningen en Kulturhus, een supermarkt en een woningbouwcomplex. Deze ambities voor bebouwing gaan samen met de nadrukkelijke eis om landschappelijke kwaliteit te realiseren.

Daaraan heeft Bureau Maris inhoud gegeven door bouwvolumes te bundelen en daarmee park en beek vrij te leggen. De bebouwing en de bijbehorende buitenruimtes raken zo verweven met het Beekzone-park.

Voor de supermarkt geldt dat deze, behalve een gezicht naar de beekzone ook een duidelijke relatie met het centrum van Twello moet krijgen. Dat maakt dat het nieuwe bouwvolume een alzijdig karakter krijgt. Door zowel het laden & lossen als parkeren deels binnen het bouwvolume op te lossen, boven op de supermarkt, ontstaat de mogelijkheid voor een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Bureau Maris onderzocht met een aantal volumestudies hoe deze kwaliteit maximaal uit te nutten is. Zo is een optimale oplossing gevonden, die past bij de dorpse schaal en sfeer van Twello.