Centrumplan Bedum

Er lagen tal van deelopgaven ten grondslag aan de vraag van HBG-Civiel en gemeente om een integrale visie te schrijven voor het centrum van Bedum. Vanuit verschillende modellen stelde Bureau Maris in een ontwerpend onderzoek een voorkeursmodel op. Deze is verder uitgewerkt in een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het gebied is opgespannen tussen de Grotestraat en De Vlijt, die respectievelijk de functie van hoofdwinkelstraat en ontsluitingsweg vervullen. In het gebied daartussen is met een duurzaam verkeersveilige oplossing in de parkeervraag voorzien. Omdat de winkelbebouwing veelal met de achterkant naar deze binnenruimtes lag, was er tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook is er rekening gehouden met multifunctioneel gebruik van het plein. Zowel het parkeren als de wekelijkse markt en jaarlijks terugkerende evenementen kunnen tot hun recht komen.

Met de modellen werden verschillende stedenbouwkundige opties inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk is gekozen voor de optie waarin verschillende deelruimtes een eigen kwaliteit krijgen en verbonden zijn door eenduidig ingerichte straten. Een uniforme inrichting van de randen langs de rijlopers vangt de verspringende rooilijn op en brengt rust in het straatbeeld.

De deelruimtes tussen de bebouwing zijn met elkaar in verbinding gebracht door de Kleinestraat. Een aantal kleine dwarsstegen completeert een fijnmazig netwerk voor voetgangers die de winkelstraat willen bezoeken. De visie is in grote lijnen uitgevoerd conform het voorkeursmodel.